Otázka:

Správna je formulácia "skladom" alebo "na sklade"?

Heslá:

sklad, skladom, na sklade, v sklade

Odpoveď:

Spojenie tovar je skladom, ktoré sa často objavuje v ponukových listoch predajcov, nie je spisovné. V spisovnej slovenčine sa v danom význame ustálene používa spojenie tovar je na sklade, v ktorom sa k miestnemu významu pripája aj účelový význam (spojením na sklade sa okrem miesta, kde sa tovar nachádza, vyjadruje predovšetkým skutočnosť, že tovar je poruke, pripravený na odber). Správne je aj spojenie s predložkou s čisto miestnym významom tovar je v sklade, t. j. nachádza sa v sklade.


Otázka z 25. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sklad