Otázka:

Ako sa správne píšu štvorciferné a viacciferné čísla? S medzerou alebo bez medzery?

Heslá:

písanie čísel, viacciferné čísla, letopočet

Odpoveď:

V Pravidlách slovenského pravopisu (v kapitole IV. Písanie slov osobitne a dovedna) sa uvádza poznámka: „Čísla s viac ako tromi číslicami sa členia do skupín po troch čísliciach od poslednej číslice alebo od desatinnej čiarky doľava, alebo od desatinnej čiarky doprava a jednotlivé skupiny sa oddeľujú medzerou, napr. 5 328, 28 565,139 824, 2 785 632; 37 582,628; 3,141 592 65.“Letopočty sa však píšu bez medzery, napr. v roku 1848, na začiatku roka 2001. V slovenskej technickej norme STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností sa pripúšťa písanie štvormiestnych celých čísel aj vo vetnej súvislosti, napr. Zamestnanec dostal odmenu 2000 eur.


Otázka z 25. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu písanie čísel