Otázka:

Ktorý pád mám použiť vo formulácii "Materiály nadobúdajú platnosť schválením snemu/snemom"?

Heslá:

schválenie

Odpoveď:

Odporúčame Vám uprednostniť spojenie s podstatným menom snem v inštrumentáli, t. j. Materiály nadobúdajú platnosť schválením snemom, ktoré je významovo jednoznačné. Spojenie s genitívom je z gramatického hľadiska takisto správne, ale v tejto vete je významovo nejasné, lebo formuláciu Materiály nadobúdajú platnosť schválením snemu možno interpretovať aj tak, že materiály nadobudnú platnosť, keď bude schválený snem.


Otázka z 25. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 31. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu schválenie