Otázka:

Ako sa skloňujú mužské priezviská zakončené na samohlásku -o?

Heslá:

Benko, Kusko, Mikloško

Odpoveď:

Priezviská zakončené na samohlásku -o odporúčame skloňovať podľa vzoru chlap, napr. Kusko – od Kuska, Mikloško – od Mikloška, Benko – od Benka.


Otázka z 07. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Benko