Otázka:

Je spisovné slovné spojenie ,,doska o hrúbke 2 mm"?

Heslá:

o hrúbke

Odpoveď:

Spojenie doska o hrúbke 2 mm nie je nesprávne, ale vhodnejšie je vyjadrenie s predložkou s – doska s hrúbkou 2 mm (porov. spracovanie významov predložky v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk).


Otázka z 24. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu o hrúbke