Otázka:

Ako sa časuje slovo distribuovať?

Heslá:

distribuovať

Odpoveď:

Pri časovaní slovesa distribuovať sa osobné prípony pridávajú k základu distribu-: distribuujem, distribuuje, distribuujú, distribuujeme, distribuoval, distribuovali. Prípony sa pri slovese distribuovať uvádzajú aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). 


Otázka z 06. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu distribuovať