Otázka:

Je slovné spojenie porevízna oprava správne?

Heslá:

porevízny

Odpoveď:

Prídavné meno porevízny vo význame „vykonávaný po revízii“ je správne utvorené pomocou predpony po-,ako napr. slová povojnový, povianočný, poprázdninový, pomaturitný.


Otázka z 24. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu porevízny