Otázka:

Ktorý z uvedených pojmov je správny a spisovný na pomenovanie automobilu na elektrický pohon? - elektromobil - bežne sa používa, ale je to spisovné? - elektrický automobil - trochu ťažkopádne - elektronický automobil - môže to skôr evokovať automobil na bežný pohon s elektronickými systémami Pri automobiloch na hybridný pohon (benzín + elektro) je správny pojem "hybrid" resp. "hybridný automobil"? S pozdravom Miloš Veverka

Heslá:

elektromobil

Odpoveď:

Slovo elektromobil vo význame „automobil poháňaný elektrickým motorom“ je správne a uvádza sa v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk. Spojenie hybridný automobil vo význame „využívajúci spaľovací motor aj elektromotor“ je správne a uvádza sa v 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka H - L z roku 2011.


Otázka z 24. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu elektromobil