Otázka:

Je správne slovné spojenie "metodická príručka na účely spracovania záverečnej práce"? Ide mi o slovné spojenie "na účely".

Heslá:

na účely

Odpoveď:

Spojenie na účely je správne (porov. heslo účel v Krátkom slovníku slovenského jazyka). V názve metodická príručka na účely spracovania záverečnej práce nie je potrebné uvádzať spojenie na účely (porov. napríklad ustálený názov metodická príručka na vyučovanie...), a keďže ide o záverečnú prácu, odporúčame uprednostniť tvar slovesa vypracovať – vypracovanie záverečnej práce. Celý názov odporúčame upraviť do podoby metodická príručka na vypracovanie záverečnej práce.  


Otázka z 24. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na účely