Otázka:

Akú podobu má adjektívum vytvorené z geografického názvu mesta USA Tampa Bay? Je to tampabayská alebo tampabejská príroda?

Heslá:

Tampa Bay

Odpoveď:

Pri tvorení prídavných mien od cudzích zemepisných názvov zakončených v písme na -ay sa k celému názvu pridáva prípona -ský, napr. Broadway – broadwayský, Tampa Bay – tampabayský.


Otázka z 24. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Tampa Bay