Otázka:

Aký tvar má v datíve jednotného čísla meno Andrea a MIchaela?

Heslá:

Andrea, Michaela

Odpoveď:

Meno Andrea má v datíve jedn. čísla tvar Andrei (ako vzor idea) a meno Michaela má v datíve jedn. čísla tvar Michaele (ako vzor žena): Udeľujem Andrei/Michaele Novákovej…


Otázka z 04. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 05. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 13 odpovedí k heslu Andrea