Otázka:

Ktoré spojenie je správne: Túto knihu venujem pamiatke dvoch žien... alebo Túto knihu venujem pamiatke dvom ženám?

Heslá:

pamiatke dvoch žien

Odpoveď:

Veta má mať správnu podobu Túto knihu venujem pamiatke dvoch žien.


Otázka z 23. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pamiatke dvoch žien