Otázka:

Na hodinách matematiky pracujeme často s odhadom. Ako môžem stručne pomenovať odhad pod skutočnou hodnotou a odhad prevyšujúci skutočnú hodnotu? Sú správne utvorené výrazy "podhad" a "nadhad"?

Heslá:

podhad, nadhad, pododhad, nadodhad

Odpoveď:

Po zvážení Vašej otázky a po porade s kolegami Vám odporúčame používať výrazy pododhadnadodhad. V slovenčine síce máme výrazy ako pohľad, podhľad, nadhľad, ktoré majú spoločný slovotvorný základ -hľad, ako aj slová prechod, podchod, nadchod so spoločným základom -chod. Pri slove odhad sa však časť -had nepociťuje zreteľne ako samostatný základ slova. Preto Vám odporúčame pomenovať odhad pod skutočnou hodnotou výsledku (podhodnotenýodhad) podstatným menom pododhad odhad prevyšujúci skutočnú  hodnotu (nadhodnotený odhad) podstatným menom nadodhad.


Otázka z 23. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 02. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu podhad