Otázka:

V Pravidlách slovenského pravopisu sa uvádza: "Čiarkami sa pripájajú hlavné vety aj vtedy, keď ich uvádzajú dvojité, resp. trojité atď. priraďovacie spojky aj - aj, i - i, ani - ani, alebo - alebo, buď - alebo a pod., napr. Aj dom má od železnice, aj uhlie mu dáva železnica." Platí toto pravidlo aj pri zlučovacej spojke "a" vo vete "Našiel konzervu a bežal a bežal a bežal" ?

Heslá:

viacčlenné priraďovacie spojky

Odpoveď:

Vo vete Našiel konzervu a bežal a bežal a bežal sa nepíšu čiarky. Zásada, ktorú ste citovali z Pravidiel slovenského pravopisu, sa nevzťahuje na spojku a, ale iba na viacčlenné (dvojité, trojité, štvorité) spojky typu i – i, aj – aj – aj, ani – ani, alebo – alebo, či – či , buď – alebo,  či – alebo. Je pravda, že spojka takisto patrí medzi priraďovacie spojky a vyjadruje sa ňou predovšetkým zlučovací vzťah, ale v zlučovacom význame sa používa iba ako jednočlenná spojka (hoci niekedy aj viackrát za sebou) a netvoria sa ňou viacčlenné spojky, ktorými sa zdôrazňuje zlučovací význam. Preto napríklad ani vo vete typu Aj dom má od železnice, aj uhlie mu dáva železnica nemožno nahradiť dvojčlennú spojku aj – aj spojkami a, ktorými sa takýto význam vyjadriť nedá.


Otázka z 23. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu viacčlenné priraďovacie spojky