Otázka:

Je slovo fandiť (držať palce svojmu tímu) spisovné?

Heslá:

fandiť

Odpoveď:

 

 

Ako ste sa mohli presvedčiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk (je to príručka s kodifikačnou platnosťou), slovo fandiť sa hodnotí ako subštandardný, teda nespisovný výraz. Takto sa hodnotí slovo fandiť aj v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, písm. a – g, 2006), v ktorom je heslo fandiť spracované takto:

fandiť-dí -dia -di! -dil -diac -diaci -denie nedok. ‹čes. ~ nem. < angl.› subšt. (komu, čomu) ▶ morálne podporovať niekoho, byť naklonený, nadŕžať, žičiť; byť fanúšikom, fanúšikovať, drukovať: fandím jeho záľube; nefandila dcérinmu vzťahu s hudobníkom; f. domácemu mužstvu želať si jeho víťazstvo, postup a pod.; ľudia fandiaci národnej kinematografii [LT 1998]


Otázka z 22. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fandiť