Otázka:

Existuje v slovenčine nejaký slovesný tvar, ktorý má na konci -y?

Heslá:

slovesá, robili, varili, odišli

Odpoveď:

Ak nepočítame slovesá v podmieňovacom spôsobe typu čítal by, robili by (3. osoba prítomný čas), nemáme v slovenčine slovesný tvar, ktorý by sa končil na -y.

            Vo vývoji slovenčiny bolo obdobie, keď sa tvary množného čísla slovies v minulom čase tvorili a písali v závislosti od menného rodu a kategórie životnosti, t. j. mali na konci buď -i (pri životných podstatných menách mužského rodu, napr. chlapi odišli), alebo -y (pri neživotných podstatných menách mužského rodu a pri podstatných menách ženského a stredného rodu, napr. stromy zhorely, ženy navarily, okná sa otvorily). Takéto tvary sa uplatňovali do roku 1953. Dnes diferencujeme zakončenie -i/-y iba pri slovách sám (chlapi sami odišli, ženy samy navarili) a rád (chlapi radi odišli, ženy rady navarili) a pri zámene on (muži – oni; ženy, deti – ony).


Otázka z 22. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu slovesá