Otázka:

Je správne dažďovník alebo dážďovník?

Heslá:

dažďovník

Odpoveď:

 

 

Chybná podoba dažďovník sa uvádzala v prvých dvoch vydaniach Krátkeho slovníka slovenského jazyka (1987, 1989). V ďalších vydaniach KSSJ (2000, 2003) je už správna podoba dážďovník, ktorá bola aj vo všetkých vydaniach Pravidiel slovenského pravopisu a uvádza sa aj v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006. Posledné vydania KSSJ a PSP sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk. V súčasnosti už neodporúčame používať Krátky slovník slovenského jazyka z rokov 1987 a 1989, lebo odvtedy nastali niektoré pravopisné zmeny, ktoré sa uplatnili v platných Pravidlách slovenského pravopisu (zatiaľ posledné vydanie je z r. 2013).Otázka z 30. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 31. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dažďovník