Otázka:

Je vo vete "Boli Vianoce" slovesno-menný prísudok?

Heslá:

Boli Vianoce

Odpoveď:

Vo vete Boli Vianoce nie je slovesno-menný prísudok. Je to jednoduchá dvojčlenná veta, v ktorej tvar plnovýznamového slovesa byť (vo význame trvať v čase, konať sa, diať sa) v 3. osobe množného čísla minulého času, t. j. boli, má funkciu slovesného prísudku a podstatné meno Vianoce je podmetom.


Otázka z 22. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 02. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Boli Vianoce