Otázka:

Môže mať názov chráneného areálu Gavurky súvisieť s priezviskom Gavura alebo so slovo gavura vo význame jama alebo prepadlisko?

Heslá:

Gavurky

Odpoveď:

S otázkou o pôvode geografického názvu sme sa obrátili na PhDr. Milana Majtána, DrSc., ktorý sa venuje uvedenej problematike.

Názov chráneného areálu (dubového hája) Gavurky môže súvisieť s osobným menom – priezviskom Gavura, ktoré je na Slovensku pomerne rozšírené. Menej pravdepodobný je súvis so slovom gavura vo význame „jama, prepadlisko“ (Slovník slovenských nárečí, 1. zv.). Ďalšie významy slova gavura sú podľa citovaného slovníka expresívne – „ústa“ (Zavri uš koňečňe tú gavuru, pokím hu máš celú!), „grobian“ (Z Miša je velká gavura, ale čag ho sved naučí), tu sa však dá nájsť súvislosť s názvom hája len ťažko, tiež len prostredníctvom priezviska.  

 


Otázka z 29. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 10. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Gavurky