Otázka:

Sú slová zmija, krysa, guľáš spisovné?

Heslá:

zmija, krysa, vretenica, potkan, guláš/guľáš

Odpoveď:

Ako sa možno presvedčiť v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), slová zmija, krysa guľáš sú spisovné. Jedovatý had so zubatou čiarou na chrbte sa v slovenčine nazýva zmija i vretenica, pričom v zoológii sa ustálil názov vretenica. Slovo zmija je všeslovanské; súvisí so slovom zem a jeho pôvodný význam bol „zemský (živočích), plaziaci sa po zemi“. Nejde teda o čechizmus (za čechizmus možno označiť výrazy mať za to, jedná sa o či nesprávne používanie predložky u). Podobne je to s názvami krysa potkan; oba označujú druh hlodavca, ale ako zoologický termín sa používa výraz potkan tmavý. Tvar guľáš je variantom slova guláš.

 

 


Otázka z 04. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zmija