Otázka:

Je niektorá z nižšie uvedených viet štylisticky príznaková? Európska centrálna banka má výhradnú právomoc na vykonávanie menovej politiky v eurozóne. Európska centrálna banka má výhradnú právomoc vykonávať menovú politiku v eurozóne.

Heslá:

štylisticky (bez)príznaková veta

Odpoveď:

Obe vety, ktoré uvádzate, sú štylisticky bezpríznakové. 

 


Otázka z 17. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu štylisticky (bez)príznaková veta