Otázka:

Je pravda, že pred rokom 1960 sa písali koncovky slovies -li a -ly podľa rodu? Napr. chlapci robili, ale ženy, deti alebo stroje robily?

Heslá:

chlapci robili, stroje robily/robili, učiteľky robily/robili, deti robily/robili, -li/-ly

Odpoveď:

Pravopisná úprava, o ktorej píšete vo svojom liste, nastala už skôr, a to v Pravidlách slovenského pravopisu z roku 1953. Dovtedy sa slovesné tvary minulého času v množnom čísle končili na -li, ak sa vzťahovali na životné podstatné mená mužského rodu (chlapci robili), a na -ly, ak sa vzťahovali na neživotné podstatné mená mužského rodu (stroje robily), na podstatné mená ženského rodu (učiteľky robily) a stredného rodu (deti robily). Pravopisnou úpravou v r. 1953 sa písanie koncového -i zjednotilo a odvtedy sa v slovesných tvaroch množného čísla minulého času a podmieňovacieho spôsobu píše -li: chlapci robili, stroje robili, učiteľky robili, deti robili; chlapci by robili, stroje by robili, učiteľky by robili, deti by robili.

 


Otázka z 18. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 18. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu chlapci robili