Otázka:

Píše sa veľké začiatočné písmeno v slove štátneho vo vete: Čitateľská gramotnosť v cieľoch štátneho vzdelávacieho programu?

Heslá:

štátny vzdelávací program

Odpoveď:

Názov štátny vzdelávací program odporúčame písať s malým začiatočným písmenom, napr. Čitateľská gramotnosť v cieľoch štátneho vzdelávacieho programu, a oficiálne názvy štátneho vzdelávacieho programu pre jednotlivé školy s veľkým začiatočným písmenom, napr. Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v  Slovenskej republike.

 


Otázka z 17. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu štátny vzdelávací program