Otázka:

Vyslovuje sa slovo "míľa" aj v množnom čísle mäkko?

Heslá:

míľa

Odpoveď:

Vzhľadom na to, že v slove míľa je mäkká spoluhláska ľ, táto spoluhláska by sa mala zachovať aj v tvare nominatívu množného čísla. To znamená, že slovo míle by sa malo vyslovovať [míľe].

 


Otázka z 06. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu míľa