Otázka:

Ktorá z nasledujúcich viet je správna: ,,Idem nakupovať ku Viedni" alebo ,,Idem nakupovať pri Viedeň"?

Heslá:

ku, pri, ku Viedni/pri Viedeň

Odpoveď:

Smer do blízkosti niečoho sa v spisovnej slovenčine vyjadruje predložkou a význam „idem nakupovať do blízkosti Viedne“ možno vyjadriť spojením idem nakupovať k Viedni (nie ku Viedni – v tomto spojení nie je dôvod na vokalizáciu predložky k). Vyjadrovanie smerovania spojeniami typu idem pri Viedeň sa používa v niektorých nárečiach, ale nezodpovedá spisovnej slovenčine. Predložka pri sa v spisovnej slovenčine nepoužíva na vyjadrenie smeru, ale vyjadruje sa ňou miesto pri niečom. Možno ju použiť napríklad v spojení kúpil som to pri Viedni (t. j. neďaleko Viedne).


Otázka z 21. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu ku