Otázka:

Ak chcem použiť výrazy, ktoré myslím ironicky, alebo ich použijem v odlišnom význame, môžem to vyznačiť úvodzovkami?

Heslá:

úvodzovky

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (kapitola 2.7. Úvodzovky, bod 4) sa úvodzovky používajú aj pri uvádzaní výrazov, od ktorých sa hovoriaci dištancuje, používa ich s iróniou alebo v akomkoľvek inom zmysle, než sa používajú zvyčajne.


Otázka z 20. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu úvodzovky