Otázka:

Správne je priorizovať alebo prioritizovať?

Heslá:

priorizovať

Odpoveď:

Vo význame „pripisovať/pripísať niečomu prioritu, uprednostňovať/uprednostniť niečo“ sa v slovenčine používa slovo latinského pôvodu  priorizovať.Ide o obojvidové sloveso (tzn. rovnakým tvarom sa vyjadruje dokonavý aj nedokonavý dej), ktoré nájdete v takejto podobe v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) a v Pravidlách slovenského pravopisu (2000). Obe príručky sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk.      


Otázka z 20. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu priorizovať