Otázka:

Sú slová validátor a validovať spisovné?

Heslá:

validácia, validátor, validovať

Odpoveď:

V slovenských slovníkoch cudzích slov je zatiaľ spracované iba podstatné meno validácia. V Slovníku cudzích slov (SPN 2005) sprístupnenom v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk sa pri slove validácia uvádzajú významy: 1. knižne „overenie, preverenie“; 2. v účtovníctve „kontrola hodnoty výšky účtov“. Vo Veľkom slovníku cudzích slov (SAMO 2008) sa uvádza slovo validácia aj ako právnický termín s významom „uznanie, schválenie niečoho za platné“. Osobu alebo vec, ktorá vyhodnocuje platnosť čísla účtov IBAN, t. j. vykonáva ich validáciu, možno nazvať validátor. Správne utvorené je aj sloveso validovať s významom „overovať, vyhodnocovať platnosť, t. j. vykonávať validáciu“. Rovnako správne a pre klienta zrozumiteľnejšie by však bolo, keby sa v bankovej aplikácii pomenovalo príslušné okienko slovom kontrola (čísla IBAN), overovanie (čísla IBAN) alebo možno schválenie či potvrdenie.     


Otázka z 20. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu validácia