Otázka:

Ako mám utvoriť od mena Tolstoj privlastňovacie prídavné meno v spojení so slovom kniha?

Heslá:

Tolstoj, Tolstého kniha

Odpoveď:

 

 

Ruské priezviská končiace sa na -kij, -skij, -ckij, -ckoj, -oj sa skloňujú v slovenčine ako prídavné mená – Gorkij – Gorkého, Gorkému, o Gorkom, s Gorkým, Tolstoj – Tolstého, Tolstému, o Tolstom, s Tolstým. Privlastňovacie prídavné meno utvorené od mena Tolstoj má tvar Tolstého vo všetkých pádoch a v spojení so všetkými rodmi, napr. Tolstého Anna Karenina, z Tolstého rezidencie, o Tolstého románe, s Tolstého súčasníkmi. Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať podobu Tolstého kniha.


Otázka z 20. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Tolstoj