Otázka:

Ktoré spojenie je správne: odbavenie cestujúcich na letisku alebo vybavenie cestujúcich na letisku?

Heslá:

vybavenie cestujúcich, odbavenie cestujúcich

Odpoveď:

Vo význame „urobiť, dokončiť (istý úkon, povinnosť ap.)“ sú správne oba výrazy odbaviť aj vybaviť . Analogicky význam „vykonanie istých úkonov, povinností“ možno vyjadriť podstatným menom vybavenie aj odbavenie a správne je spojenie vybavenie cestujúcich na letisku aj odbavenie cestujúcich na letisku, napr. vo vete predmetom fakturácie sú doplnkové služby ako vybavenie/odbavenie cestujúcich na letisku, colná kontrola, pasová kontrola a detekčná kontrola.


Otázka z 20. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vybavenie cestujúcich