Otázka:

Možno ohýbať cudzie slovo pita, ktorým sa pomenúva druh pšeničného chleba v tvare placky? Akého je rodu a ako sa má písať?

Heslá:

pita

Odpoveď:

Pomenovanie arabského chleba v tvare placky pita zatiaľ nie je spracované v slovenských lexikografických príručkách, ale v Slovníku cudzích slov, 2005, (nájdete ho aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk) sa uvádzajú ako homonymá podstatné meno pita s významom „vlákno z listov agávy podobné sisalu“ a podstatné meno pita sa významom „veľmi pestrý tropický vták z radu spevavcov z čeľade Pittidae, žijúci v Austrálii, Indii a Afrike“. V oboch prípadoch ide o podstatné meno ženského rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru žena. Analogicky Vám odporúčame skloňovať aj pomenovanie chleba pita, napr. jedlo z pity, ochutnajte našu pitu, zoznámte sa s pitou, naplňte tri čerstvé pity atď. Keďže nejde o značku výrobku, ale o všeobecné pomenovanie pokrmu (druhu pečiva), slovo pita je všeobecné podstatné meno, ktoré sa v slovenčine píše s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 20. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pita