Otázka:

Je slovo kýška slovenský výraz?

Heslá:

kýška

Odpoveď:

Slovo kýška vo význame „kyslé mlieko“ je slovenské slovo (porov. Slovník slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk), ide o regionalizmus. Je odvodené od slovesa kýšiť (sa), ktoré sa uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (tiež na spomenutej webovej stránke). Sloveso kýšiť sa súvisí s prídavným menom kyslý.


Otázka z 20. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 31. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kýška