Otázka:

Natrafila som na slovo pesimálny, v češtine je to antonymum k slovu optimálny. Jestvuje aj v slovenčine takéto slovo?

Heslá:

pesimálny

Odpoveď:

 

 

Prídavné meno pesimálny ako antonymum k prídavnému menu optimálny sa v slovenčine používa iba ojedinele. V češtine je slovo pesimálny, ako uvádzate vo svojom e-maile, frekventovanejšie a začalo sa používať pravdepodobne pod vplyvom iných jazykov. Prídavné meno pesimálny bolo utvorené zo slova pesimum vo význame „najhoršie z dosiahnuteľného“ alebo (ako termín z ekológie) „krajný stupeň nepriaznivých podmienok pre život organizmu“ (porov. Slovník cudzích slov, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk) podľa modelu optimum → optimálny. V slovenčine sa v danom význame (podľa kontextu) používajú superlatívy najhorší, najnepriaznivejší, najnevhodnejší ap.


Otázka z 19. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pesimálny