Otázka:

Aká je dokonavá podoba slovesa bulvarizovať?

Heslá:

bulvarizovať

Odpoveď:

Dokonavé sloveso utvorené zo slovesa bulvarizovať má podobu zbulvarizovať vo význame „dať niečomu bulvárny ráz“.


Otázka z 19. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bulvarizovať