Otázka:

Kedy sa píše v sedemdesiatych a kedy v sedemdesiatich?

Heslá:

sedemdesiate roky

Odpoveď:

Keďže v spojení sedemdesiate roky označujúcom desaťročie, ktoré má na mieste desiatok číslicu sedem (napr. roky 1970 – 1979), je použitá radová číslovka, v lokáli je správny tvar v sedemdesiatych rokoch.

Podoba sedemdesiatich [vysl. seďemďesiaťich] je tvar základnej číslovky sedemdesiat označujúcej počet, napr. V sedemdesiatich rokoch (tzn. „keď mal sedemdesiat rokov“) ešte jazdil na bicykli.


Otázka z 27. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 27. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sedemdesiate roky