Otázka:

Prečo je výnimka pre genitív slova moč a v Pravidlách slovenského pravopisu je uvedený tvar "moču", keď slovo moč (neživotné podstatné meno mužského rodu končiace sa na mäkkú spoluhlásku) patrí do vzoru stroj?

Heslá:

moču

Odpoveď:

Popri základných pádových príponách sú v slovenčine pri niektorých vzoroch a pádoch variantné prípony – také, ktoré sa odlišujú od vzorov, napr. pri vzore chlap sú v nominatíve množného čísla okrem pádovej prípony -i (chlapi) aj prípony -ia (bratia) a -ovia (otcovia), pri vzore mesto sú v lokáli jednotného čísla popri základnej prípone -e (v meste) i variantné prípony -u (v mlieku) a -i (na nebi). Pri vzore dub sú v genitíve jednotného čísla možné pádové prípony -a,napr. z duba, do suda, zo stola, aj -u, napr. od hladu, z domu, z juhu, a niektoré slová majú obidve prípony (ide o dvojtvary), napr. rok – roka/roku, múr – múru/múra. Rovnako pri vzore stroj je v genitíve jednotného čísla pádová prípona -a aj -u. Pádovú príponu -u majú niektoré látkové a abstraktné podstatné mená, ku ktorým patrí aj slovo moč, napr. bôľ – bôľu, čaj – čaju, plač – plaču, plyš – plyšu, punč – punču, rúž – rúžu, semiš – semišu, žiaľ – žiaľu, moč – moču.


Otázka z 19. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu moču