Otázka:

Ako správne napísať názov kostola B/bazilika minor sv. Egídia v Bardejove?

Heslá:

Kostol sv. Štefana, Dóm sv. Martina, Bazilika svätého Petra, Bazilika minor sv. Egídia

Odpoveď:

Názvy kostolov, chrámov, katedrál, bazilík a pod. sa podľa Pravidiel slovenského pravopisu považujú za vlastné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom vtedy, keď sa uvádzajú aj s dedikačným prívlastkom, napr. Kostol sv. Štefana, Dóm sv. Martina, Bazilika svätého Petra a pod. Pomenovanie Bazilika minor sv. Egídia je vlastné meno a píše sa s veľkým začiatočným písmenom aj v spojení Bazilika minor sv. Egídia v Bardejove.

                       


Otázka z 19. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Kostol sv. Štefana