Otázka:

Je spisovné slovo "pokiaľ" alebo mám používať "ak" ?

Heslá:

ak, pokiaľ

Odpoveď:

Nenapísali ste nám konkrétne spojenie, v ktorom chcete použiť slovo pokiaľ (podľa významu, v ktorom sa použije, môže byť opytovacím zámenom alebo podraďovacou spojkou). Odporúčame Vám pozrieť si heslo pokiaľ v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý je sprístupnený na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk.

Vedľajšiu vetu podmienkovú možno uvádzať tak podraďovacou spojkou ak, ako aj podraďovacou spojkou pokiaľ.Správne je napríklad pokiaľ sa káva pije s mierou, neškodí aj ak sa káva pije s mierou, neškodí alebo pokiaľ sa mu bude takto dariť, môže sa dostať až do finále aj ak sa mu bude takto dariť, môže sa dostať až do finále.


Otázka z 19. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu ak