Otázka:

Správne je spojenie "on je doceňovaný pomocník" alebo "on je doceňovaným pomocníkom"?

Heslá:

on je pomocník/pomocníkom

Odpoveď:

Keďže ste neuviedli širší kontext (aspoň vetu), v ktorej chcete dané spojenie použiť, nemôžeme jednoznačne odpovedať na Vašu otázku. Vo všeobecnosti platí, že v podobných slovesno-menných prísudkoch sa používa nominatív vtedy, keď ide o stálu alebo podstatnú vlastnosť, napr. pes je najlepší priateľ človeka, otec je vynikajúci šofér, on je spoľahlivý pomocník. Slovesno-menným prísudkom v inštrumentáli sa častejšie vyjadrujú podružné vlastnosti alebo dočasná funkcia, postavenie, napr. môj pes mi je už dva roky verným spoločníkom, otec je šoférom MHD alebo on mi je cenným pomocníkom v čase choroby.


Otázka z 19. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu on je pomocník/pomocníkom