Otázka:

Aký tvar má slovo filozof v nominatíve množného čísla?

Heslá:

filozof

Odpoveď:

Podstatné meno filozof má v nominatíve plurálu tvar filozofi. Uvádza sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka; obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.
Otázka z 22. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 23. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých Chyba systému (Chyba 500) | Sme.sk

sme.sk

Našli ste našu chybu.
Ospravedlňujeme sa.

Aby sme ju mohli čím skôr opraviť, podrobne nám ju opíšte a pošlite
tu na adresu sluzby@smeonline.sk. Prípadne využite jednu z týchto možností:

Error kód 500

odpovedí k heslu filozof