Otázka:

Aký tvar má slovo filozof v nominatíve množného čísla?

Heslá:

filozof

Odpoveď:

Podstatné meno filozof má v nominatíve plurálu tvar filozofi. Uvádza sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka; obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.
Otázka z 22. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 23. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu filozof