Otázka:

Aká je výslovnosť mien Dalibor, Aleš, Alica, Félix?

Heslá:

Dalibor

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenskej výslovnosti od Á. Kráľa (Martin: Matica slovenská 2005) sa rodné mená Dalibor, Alica a Félix vyslovujú [dalibor], [alica], [féliks]. Meno Aleš sa v menovanej príručke neuvádza, ale keďže ide pôvodne o českú podobu mena Alexej, odporúčame rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch tvrdú výslovnosť [aleš].


Otázka z 19. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 24. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Dalibor