Otázka:

Ak chcem napísať žene, ktorej vykám, ako správne položím otázku? Kedy by ste sa VEDELA zastaviť? alebo Kedy by ste sa VEDELI zastaviť?

Heslá:

vykanie žene

Odpoveď:

Pri vykaní je sloveso vždy v druhej osobe množného čísla, napr. Pane, vy ste tam boli (nie bol). – Pani, vy ste to videli (nie videla). Tak aj vo vete, ktorú uvádzate, je sloveso v tvare množného čísla: Kedy by ste sa vedeli zastaviť?

Pre úplnosť dodávame, že prídavné meno, trpné príčastie, radová číslovka, zámeno a slová sám, rád, vinen, hoden sú pri vykaní v rovnakom čísle a rode ako oslovená osoba. Ak oslovujeme muža, ktorému vykáme, správne sú tieto vyjadrenia: Boli ste spokojný? – Skončili ste prvý. – Pôjdete tam sám? – Aké knihy máte rád? Keď vykáme žene, náležité sú tieto tvary: Boli ste spokojná? – Skončili ste prvá. – Pôjdete tam sama? – Aké knihy máte rada?              


Otázka z 18. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 19. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vykanie žene