Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňujú slová časopis a článok? Aký tvar majú v genitíve jednotného čísla?

Heslá:

časopis, článok

Odpoveď:

Slová časopis článok sa skloňujú podľa vzoru dub a v genitíve jednotného čísla majú pádovú príponu -u – časopisu, článku. Tvary genitívu jednotného čísla sa pri všetkých slovách uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka; obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.

 


Otázka z 22. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 23. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu časopis