Otázka:

Ako sa prekladá české slovo pelíšek do slovenčiny?

Heslá:

pelíšek, peleštek, brlôžtek

Odpoveď:

České slovo pelíšek je zdrobnenina českého slova pelech, ktorým sa pomenúva brloh, ležovisko, dúpä. V slovenčine sa v tomto význame používa takisto aj podstatné meno pelech, od ktorého sa však tvorí zdrobnenina peleštek (porov. Krátky slovník slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk). České slovo pelíšek možno do slovenčiny preložiť ako peleštek, ale aj ako brlôžtek, brlôžok či brlôžik, prípadne aj hniezdočko či dúpätko.


Otázka z 18. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pelíšek