Otázka:

Ako máme tvoriť genitív od viacslovných odborných názvov "atorvastatín kalciovej soli" a "perindopril terc-butylamín"?

Heslá:

atorvastatín kalciovej soli, Perindopril terc-butylamín

Odpoveď:

V spojení s genitívnym prívlastkom atorvastatín kalciovej soli sa skloňuje iba slovo atorvastatín, t. j. (z) atorvastatínu kalciovej soli. V názve lieku Perindopril terc-butylamín Vám odporúčame skloňovať obe časti, t. j. (užívanie) Perindoprilu terc-butylamínu.


Otázka z 18. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu atorvastatín kalciovej soli