Otázka:

Ako sa tvorí genitív od viacslovných odborných názvov atorvastatín kalciovej soli a perindopril terc-butylamín?

Heslá:

atorvastatín kalciovej soli, Perindopril terc-butylamín

Odpoveď:

 

V spojení s genitívnym prívlastkom atorvastatín kalciovej soli sa skloňuje iba slovoatorvastatín, t. j. (z) atorvastatínu kalciovej soli. V názve liekuPerindopril terc-butylamín Vám odporúčame skloňovať obe časti, t. j. (užívanie) Perindoprilu terc-butylamínu.


Otázka z 18. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu atorvastatín kalciovej soli