Otázka:

Ako sa prekladá názov nemeckej rieky Mosel do slovenčiny? Ako Mosel alebo Mosela? Ako sa názov skloňuje? Je správne vyjadrenie na strednom toku Mosely? Ako sa prekladá samotná vinohradnícka oblasť Mosel? Ako Mosel alebo Mosela? Je správne napísať na strednej Mosele (mysliac tým túto oblasť)?

Heslá:

Mosela

Odpoveď:

Názov rieky Mosel má v slovenčine vžitú podobu Mosela, ktorá sa uvádza v 6. zväzku Slovníka slovenského jazyka z r. 1968. Názov sa skloňuje podľa vzoru žena, napr. do Mosely, k Mosele, za Moselou. Na vinohradnícku oblasť v okolí rieky Mosely možno použiť rovnaké pomenovanie Mosela. Ak ide o stredný tok rieky, vyjadrenia na strednom toku Mosely a na strednej Mosele sú správne. Ak ide o názov oblasti (kraja), vhodné je spojenie v strednej časti Mosely.


Otázka z 17. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Mosela