Otázka:

Ako správne označiť kaštieľ, ktorý dlhodobo patril rodu Révaiovcov? Ide o révaiovský kaštieľ?

Heslá:

révaiovský

Odpoveď:

Na pomenovanie stavebnej pamiatky (kaštieľa), ktorej majiteľmi boli príslušníci rodu Révaiovcov, možno použiť prídavné meno utvorené príponou -ovský – révaiovský kaštieľ.


Otázka z 17. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 24. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu révaiovský