Otázka:

Píše sa Magistrát hl.mesta Bratislavy s malým alebo veľkým M?

Heslá:

Magistrát hlavného mesta Bratislavy

Odpoveď:

Názov úradu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy sa píše s veľkým začiatočným písmenom.


Otázka z 17. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Magistrát hlavného mesta Bratislavy