Otázka:

Ako sa správne rozdeľuje slovo samostatný?

Heslá:

samostatný

Odpoveď:

Slovo samostatný rozdeľujeme ako iné zložené slová s prvou časťou samo- tak, že ju oddelíme od slovotvorného základu: sa-mo-stat-ný (porov. samo-ľúby, samo-pašný, samo-vyšetrovanie, samo-chvála,  samo-zrejme, samo-zvane).

O rozdeľovaní slov sa dočítate v našej poradni po zadaní hesla rozdeľovanie slov a podrobne v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) na s. 47 – 49, kde sú zásady rozdeľovania ilustrované konkrétnymi príkladmi. Táto príručka je sprístupnená na našej webovej stránke www. juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf.


Otázka z 17. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 31. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu samostatný