Otázka:

Čo si mám predstaviť pod pojmom historický prézent?

Heslá:

historický prézent

Odpoveď:

Pojem historický prézent možno v stručnosti charakterizovať ako použitie prítomného času namiesto minulého času. Ako uvádza Jozef Mistrík vo svojej vysokoškolskej učebnici Štylistika z r. 1985, „Tvary prítomného času sa využívajú na zmenu rytmu v rozprávaní, aby sa prijímateľovi až celkom priblížil obraz deja“, napríklad „Belka a ja sme šili a otec naprával akúsi chybu na ševke. Zrazu sa dvere naširoko otvárajú“ (Šoltésová). V novšej publikácii Štylistika slovenčiny od Jána Findru z r. 2004 autor uvádza, že historický prézent sa využíva v umeleckom rozprávaní a zo štylistického hľadiska ide o variant minulého času, lebo pomenúva minulé deje, a ... takto sa vytvára štylistický kontext, ktorý je príznakový svojou živosťou, dynamickosťou a bezprostrednosťou zážitku... a zároveň sa vytvára ilúzia, akoby sa udalosť odohrávala priamo pred očami prijímateľa“.


Otázka z 17. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 22. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu historický prézent